Төрийн үйлчилгээ

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Хариуцсан мэргэжилтэн:  И.Бат-Эрдэнэ

Албан тушаал: Стандартын салбар сан, сургалт, мэдээлэл лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Утасны дугаар: 89182266

E-Mail хаяг: Iisheebaterdene@gmail.com

Стандартын сан: http://www.estandard.gov.mn/

Бүрдүүлэх материал

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Ч.Батхүү,  Н.Эрдэнэбилэг

Албан тушаал: Улсын шалгагч

Утасны дугаар: 88259609, 99526100

E-Mail хаяг: uvs@masm.gov.mn

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын нэр төрөл:   Цахилгаан, эзэлхүүн, даралт, механикийн хэмжих хэрэгслүүд

Бүрдүүлэх материал

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Х.Лхагвасүрэн,     Г.Баярхүү

Албан тушаал: Баталгаажуулалтын шинжээч

Утасны дугаар: 89993568, 99477064

E-Mail хаяг: lhagaa_h6997@yahoo.com, bayaraa_ga21@yahoo.com

  №             Бүрдүүлэх материал

 1    Аж ахуйн нэгж /иргэн/-ийн хүсэлт
 2    Аж ахуйн нэгжийн товч танилцуулга /үйл ажиллагааны чиглэл, хүчин чадал, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн танилцуулга
 3    Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4    Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан ажлын байр эрүүл ахуйн нөхцөл, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйг гэрчилсэн дүгнэлт
 5     Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл / зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд/          
 6     Бүтээгдэхүүний хаяг шошгоны загвар
 7     Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүн

     

               

 

Бүрдүүлэх материал

Цахим холбоос