16-р цэцэрлэг “Цөм” хөтөлбөрийн хүрээнд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа

A.Admin, monday.mn
2015 оны 10 сарын 09

 Манай улсын боловсролын салбарт сүүлийн жилүүдэд олон шинэчлэл хийгдэж байна. Хүүхэд ирээдүйд ямар хүн болон төлөвших нь сургуулийн өмнөх боловсролыг хэрхэн олгохтой холбоотой гэж үзэн энэ салбарт цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Аймгийн тэргүүний 16-р цэцэрлэг “Цөм” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Нийт 6 бүлгийн 120 гаруй эцэг эхийн төлөөлөл оролцож хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан олон бүтээл гаргалаа. Тус цэцэрлэгийн зүгээс ийм төрлийн үйл ажиллагааг сардаа нэг удаа зохион байгуулж хэвшжээ 

ТОП ярилцлага

Сүүлд шинэчлэгдсэн


Copyrights © 2010-2021, БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.
Gazelle системийг ашиглан бүтээв