Төрийн үйлчилгээ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

        Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг бичгээр, биечлэн/АЗДТГазар 111 тоот өрөө/ цахимаар болон утсаар хүлээн авна. 

Хариуцсан мэргэжилтэн: П.Гантулга

Утасны дугаар: 99653886

Нээлттэй утас: 70452222

Е-Mail хаяг: info@uvs.gov.mn

                     pgantulga@uvs.gov.mn

Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын цахим сайт: 7045-2222.mn /Цахимаар болон 70452222 утсанд өгсөн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо цахимаар хянаж хариу авах боломжтой/

Бичгээр гаргахдаа

Бүрдүүлэх материал
1
2 бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлүүлэн зурж болно.

Хариуцсан мэргэжилтэн: П.Нямгэрэл

Утасны дугаар: 70452315

Е-Mail хаяг: nyamgerel.p@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Тусламж, дэмжлэг хүссэн байдлыг нотлох баримтын хуулбар
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4Хувийн өргөдөл/РД, утасны дугаар, хаяг бичих/

Хариуцсан мэргэжилтэн: Э.Наранмандах

Утасны дугаар: 70453111, 90110917

Е-Mail хаяг: naranmandakh.e@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Худалдаа, үйлчилгээний гадна, дотно тохижилтыг харуулсан фото зураг /Камер, галын хор, булан, дохиоллын систем, кассын машин, хууль сурталчлах самбарыг баталгаажуулсан зураг/
2Тухайн сумын Засаг даргын саналыг бичгээр авсан байх,
3Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх
4Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь
5Аймгийн Засаг даргад хандаж тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;

Хариуцсан мэргэжилтэн: Х.Дэлгэрмаа

Утасны дугаар: 70454742, 99013261

Е-Mail хаяг: delgermaa.kh@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын журамтай танилцах Татаж авах
2Албан бичиг
3Хурлын тэмдэглэл
4Ажил байдлын тодорхойлолт
5Анкет Татаж авах

Хариуцсан мэргэжилтэн: Х.Дэлгэрмаа

Утасны дугаар: 70454742

Е-Mail хаяг: delgermaa.kh@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Хурлын тэмдэглэл
2 Ажил байдлын тодорхойлолт
3Төрийн дээд одон, медальд тодорхойлох анкет Татаж авах
4Төрийн одон, медалийн эрэмбэ, тайлбартай танилцах Татаж авах

Хариуцсан мэргэжилтэн: ДЛхамхүү

Утасны дугаар: 70453620, 99018395

Е-Mail хаяг: Lkhamkhuu.d@uvs.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр
2 Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
3“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь
4Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
5Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт
6Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
7 Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх) анкет татах Татаж авах

Цахим холбоос