Төрийн үйлчилгээ

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

    Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг бичгээр, биечлэн болон утсаар хүлээн авна. 

Хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Бүрнээхүү

Утасны дугаар: 99455570

Нээлттэй утас: 70452426

Е-Mail хаяг: info@uvs.uv.gov.mn

                     burneekhuu@uv.gov.mn

Бичгээр гаргахдаа

Бүрдүүлэх материал
1 Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлүүлэн зурж болно.
   
Бүрдүүлэх материал

Бүрэн дунд болон суурь боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ нөхөн олгох 

Монгол улсын Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 12 сарын 08-ны 112 тоот "Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай" тушаалын Дөрөвдүгээр зүйлийн 4,12-д заасны дагуу дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Иргэн нь гэрчилгээ, үнэмлэхийг нөхөн олгохыг хүссэн

 

 

Бүрдүүлэх материал
1Өргөдөл
2Хүчингүйд тооцсон холбогдох байгууллагын баримт
3Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн дүнгийн хуулбар "Б маягт" /төгссөн сургуулиас/
4Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5тухайн сургуулийг төгссөнийг батлах тодорхойлолт
6Хүчингүй болсон гэрчилгээний дугаар /"Б" маягт байхгүй оны төгсөгчид журналын жил эцсийн дүнгийн хуулбар нотариатаар батлуулсан байх, овог, нэр, регистрийн дугаартай журналын хуулбар байх/

Цахим холбоос