Төрийн үйлчилгээ

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Бурмаа

Утасны дугаар: 70453519

Нээлттэй утас: 70452416

Е-Mail хаяг: uvs@burtgel.gov.mn

Шаардлагатай тохиолдолд мэдүүлэг гаргагчаас иргэний үнэмлэхийн хуулбар авна. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгийн эх хувийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

Бүрдүүлэх материал
1- Хураамж: үнэ төлбөргүй Татаж авах

Цахим холбоос