ЗДТГ-ын даргын тушаал

Бичлэг байхгүй

Хогны менежментийг сайжруулахад тулгарч буй саад бэрхшээл юу вэ?

Цахим холбоос