Тайлан, сарын онцлох ажил

УВС АЙМАГТ 6-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018 оны 08 сарын 07
УВС АЙМАГТ 6-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

УВС АЙМАГТ 7-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018 оны 08 сарын 01
УВС АЙМАГТ 7-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

УВС АЙМАГТ 5-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018 оны 06 сарын 04
УВС АЙМАГТ 5-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

УВС АЙМАГТ 3-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2018 оны 04 сарын 12
УВС АЙМАГТ 3-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Увс аймгийн 2018 оны 02 дугаар сарын онцлох ажил

2018 оны 03 сарын 06
Увс аймгийн 2018 оны 02 дугаар сарын онцлох ажил